Klanten

Wij hebben workshops mogen verzorgen voor:

Freya, vereniging voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen.
Z
ie: www.freya.nl

Endometriosestichting, voor mensen met endometriose.
Zie: www.endometriosestichting.nl

Arbodienst 365.
Zie: www.365.nl